1 month ago

Zaproszenie – kursy z fizykich

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://team-building.info.pl/kolejna read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z obsługi klienta

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

1 month ago

Decyzja – szkolenia z konfliktów

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team-building.org.pl/ogloszenie-zadani read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia i symulacje

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN

1 month ago

Decyzja – kursy z francuskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)Next