2 days ago

Zaproszenie – kursy z fizykich

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://team-building.info.pl/kolejna read more...

2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z obsługi klienta

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

3 days ago

Publikacja – kursy z pakietu Office

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://team-building.in read more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z konfliktów

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team-building.org.pl/ogloszenie-zadani read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia i symulacje

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

7 days ago

Decyzja – warsztaty z angielskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

1 week ago

Decyzja – kursy z francuskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...